M9 Koncert k 60. výročiu vzniku Slovenského filharmonického zboru


27. 4. 2006 (Štvrtok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Slovenský filharmonický zbor
Blanka Juhaňáková, dirigentka
Henrietta Lednárová, soprán
Jana Kurucová, alt
Otokar Klein, tenor
Peter Mikuláš, bas
Marian Lapšanský, klavír
Eva Salayová, klavír
Gioacchino Rossini
Petite messe solennelle

Život a skladateľská kariéra Gioacchina Rossiniho    je jednou zo svetlých kapitol hudobného vývoja. Už od mladosti na seba pútal pozornosť významných operných impresáriov a spevákov, ako operný autor dobýjal slávne scény a dodnes je jedným zo symbolov vyhraneného talianskeho operného štýlu. Vedel však zaujať aj v náročnom parížskom prostredí; blízko od francúzskej metropoly napokon aj zomrel. Je zaujímavé, že na vrchole slávy sa ako operný tvorca predčasne odmlčal a začal sa zaoberať gastronómiou a kulinárskym umením. Ku koncu život sa k hudbe opäť vrátil – už však v oblasti liturgickej tvorby. Sám síce s dávkou irónie pred smrťou povedal, že tieto diela sú hriechom staroby, ale Petite messe solenelle (1863, revidovaná 1867) dokazuje, že Rossini ani ako senior nestratil šarm, iskru, invenciu a pravé hudobnícke nadšenie.