31. 12. 2021Silvestrovský a Novoročný koncert

Silvestrovský koncert


30. 12. 2023 (Sobota) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 40, 35 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Peter Valentovič 
dirigent
Jan Rozehnal zbormajster
Eva Bodorová soprán
Miroslav Dvorský tenor
Operetné gala
Johann Strauss ml., Emmerich Kálmán, Franz Lehár, Mikuláš Schneider-Trnavský, Gejza Dusík, Karol Elbert