107 Vianočný koncert 2022 foto A TRIZULJAK x

Vianočný koncert


20. 12. 2023 (Streda) o 19:00, Bratislavský chlapčenský zbor, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 35, 30 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
Rastislav Štúr 
dirigent
Jan Rozehnal zbormajsterdirigent
Magdaléna Rovňáková zbormajsterka
Gabriel Rovňák zbormajster
Katarína Turnerová harfa
Ajna Marosz zobcová flauta
Bernadetta Šuňavská organ
Vianočné skladby a koledy
Benjamin Britten Ceremony of Carols, op. 48, pre harfu a miešaný zbor
Giuseppe Sammartini Koncert pre zobcovú flautu a sláčikový orchester s harfou F dur
Joseph Haydn Koncert pre organ a orchester C dur, Hob. XVIII:8
Francesco Durante Magnificat B dur pre sóla, miešaný zbor, sláčikový orchester a organ
Leroy Anderson Christmas Festival
Jan Vičar Radujme sa!, päť kolied pre chlapčenský zbor a orchester
Franz Schubert Mille cherubini in coro, D. 498
Leroy Anderson Belle of the Ball
Katherine Kennicott Davis (upr. Ľ. Bernáth) The Little Drummer Boy
James Pierpont Jingle Bells
Piotr Iľjič Čajkovskij Jedľový les v zime, scéna z baletu Luskáčik, op. 71
Zdeněk Macháček Zmes vianočných kolied
Franz Xaver Gruber Tichá noc

Vianočné sviatky predstavujú v kolobehu života akýsi pevný bod, do ktorého každý ďalší rok, plný nových neistôt, prekvapení a výziev opäť s istotou vyústi. Je to obdobie, kedy sa opäť snažíme nájsť si viac času na svojich blízkych, na oddych, na to, čo nám prináša radosť a pokoj. Nielen ticho, pohrúženie sa do samého seba, ale i pekné veci, ktoré máme radi a dobre ich poznáme, to všetko nám môže prinášať vytúžený pokoj. Preto i tradičné koledy a obľúbené skladby od autorov komponujúcich naprieč štýlmi majú svoje neoddeliteľné miesto počas vianočných sviatkov. Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením dirigentky, zakladateľky i manažérky Magdalény Rovňákovej, koncertuje doma i v zahraničí a tiež nahráva pre televíziu a film. Rastislav Štúr sa na pódiu Slovenskej filharmónie objavuje pravidelne. Ozvláštnením večera bude vystúpenie mladučkej flautistky Ajny Marosz, ktorá nedávno očarila dokonca aj Placida Dominga v talentovej súťaži Virtuózi V4+.