Slovenská filharmónia, Bratislavský chlapčenský zbor

Vianočný koncert


19. 12. 2019 (Štvrtok) o 19:00, Bratislavský chlapčenský zbor, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 25, 20 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
Kaspar Zehnder 
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Magdaléna Rovňáková zbormajsterka
Gabriel Rovňák zbormajster
Veronika Mihálková soprán
Roman Janál barytón
Joseph Rheinberger Hviezda z Betlehema, op. 164
Vianočná kantáta pre sóla, zbor a orchester
Leroy Anderson
Vianočný festival
Trad. Zmes vianočných kolied (upr. Zdeněk Macháček)
Trad. Dnešný deň sa radujme (upr. Ľubica Čekovská)
Latinský hymnus Adeste fideles
Piotr Iľjič Čajkovskij Kvetinový valčík z baletu Luskáčik
Katherine Kennicott Davis Malý bubeníček / The Little Drummer Boy (upr. Ľuboš Bernáth)
César Franck Panis angelicus
John Rutter For the Beauty of the Earth (Pre krásu Zeme)
Franz Gruber Tichá noc

Hudba je stále prítomná a všade prítomná. Ovplyvňuje naše konanie a spôsob vnímania sveta a je integrálnou súčasťou duchovnej výzbroje človeka. Silnejšie, než počas všedných dní, na nás pôsobí v dňoch mimoriadnych, v dňoch sviatočných. Ak smútime, obraciame sa na hudbu; ak sa radujeme, takisto jej dávame priestor. Vianočný čas je predovšetkým časom radosti a perspektívnosti. Reagujú naň s nehynúcim nadšením mnohí hudobníci z radov nadšených amatérov (pôsobivé tradicionály), iniciatívnych kantorov a učiteľov (Američanka Katherine Kennicott Davis), ale aj z radov skúsených profesionálov (Joseph Rheinberger, César Franck). Obľúbené tradicionály s magickým fluidom takisto neunikajú pozornosti profesionálov; Zdeněk Macháček, Ľuboš Bernáth a Ľubica Čekovská sú v tomto smere zárukou najvyššej kvality.
Švajčiarsky dirigent a flautista Kaspar Zehnder v súčasnosti pôsobí ako šéfdirigent Filharmonického orchestra Hradec Králové. Sopranistka Veronika Mihálková debutovala na scéne Opery SND v sezóne 2016/2017 ako Katrena v Suchoňovej Krútňave. Český barytonista Roman Janál stvárnil ako sólista celý rad operných postáv na scéne Národného divadla v Prahe. Magdaléna Rovňáková je zakladateľkou, zbormajsterkou a manažérkou Bratislavského chlapčenského zboru.