Peter Valentovič

Koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie


17. 11. 2019 (Nedeľa) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Peter Valentovič
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Terézia Kružliaková mezzosoprán
Alexander Moyzes
Miloslav Kabeláč
Ľubica Čekovská
Symfónia č. 8, op. 64 (21. 8. 1968)
Mystérium času, passacaglia pre veľký orchester, op. 31
Liberte pre mezzosoprán, zbor a orchester (premiéra)

Udalosti z novembra roku 1989 celkom spontánne vyvolávajú ohlasy v každom z umeleckých odvetví. V súvislosti s pádom jedného z režimov eskalujú na povrch trpké reminiscencie na iné udalosti, ktoré v Československu zadusili akýkoľvek náznak slobody ducha. Alexander Moyzes bol v čase okupácie roku 1968 spoločensky významnou osobnosťou, ale aj on reagoval na agresivitu „spojencov“ svojou Ôsmou symfóniou. Český skladateľ Miloslav Kabeláč bol výraznou skladateľskou osobnosťou so zmyslom pre akúsi strohú ekonomiku v narábaní s materiálom a so zvukom. Jeho silnou stránkou bola prísna polyfónia, čo dokumentuje aj skvelá passacaglia Mystérium času (1957). Nové impulzy prináša do hudobnej produkcie na Slovensku Ľubica Čekovská. Jej nevšedný talent a profesionalita sa zrkadlia v jej kompozíciách.
Peter Valentovič je absolventom Parížskeho konzervatória, kde študoval dirigovanie u Zsolta Nagya. Spolupracoval s osobnosťami ako Sir John Eliot Gardiner či Edita Gruberová. Sólistka Opery SND v Bratislave Terézia Kružliaková je víťazkou Medzinárodnej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch a laureátkou súťaže Toti dal Monte v Trevise. Jozef Chabroň je zbormajstrom SFZ a spolupracoval s Operným domom v Zürichu, Viedenskou štátnou operou, Tonkünstler-Orchester či BBC Singers.

Slovenská filharmónia organizuje koncert v spolupráci s Gesamtkunstwerk