zsolt_nagy

Otvárací koncert festivalu Melos – Étos


9. 11. 2013 (Sobota) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 16 €
OTVÁRACÍ KONCERT FESTIVALU MELOS-ÉTOS

Slovenská filharmónia

Zsolt Nagy, dirigent

Camila Hoitenga, flauta

Kaija Saariaho
Aile du songe
Roman Berger
Transformácie, Štyri skladby pre veľký orchester
Peter Kolman
Tri eseje pre orchester, svetová premiéra
Jukka Tiensuu
Vie (ISCM Fínsko)

Medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos si za viac ako dvadsaťročie svojho pôsobenia v slovenskej hudobnej kultúre získal pozoruhodné renomé. Slovenská filharmónia už tradične prispieva k úspešnosti tohto podujatia. Dramaturgia koncertu zahŕňa dve dvojice diel fínskych, resp. slovenských autorov. Kaija Saariaho, hosť tohoročného festivalu, je renomovanou predstaviteľkou severskej kompozičnej školy. Roman Berger i Peter Kolman sú doyenmi domácej kultúrnej scény v širokom rozsahu. Desaťročia umlčaní tvorcovia, obete normalizačnej šikany, prežívajú v súčasnosti tvorivú renesanciu.