M3-660x500

Záverečný koncert festivalu Nová slovenská hudba


11. 11. 2023 (Sobota) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 13, 10 €

Koncert v rámci festivalu Nová slovenská hudba

Slovenská filharmónia
Marián Lejava
 dirigent
Eugen Prochác violončelo
Milan Paľa husle
Šimon Lučenič
Mirko Krajči
Robert Kolář
Marián Lejava
Equilibrium (premiéra)
Koncert pre violončelo a orchester č. 2 (premiéra)
Fanfares (premiéra)
HERBSTTAG-Dichtung pre husle a sláčikový orchester podľa básne R. M. Rilkeho (premiéra)