61 SKO fotografovanie 05 05 2017 © jan.f.lukas

Koncert bez bariér


13. 9. 2019 (Piatok) o 18:00, M Mimoriadne koncerty
Stĺpová sieň SF,
Cena: 8 €, 2 € ZŤP
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Peter Zwiebel viola d’amore
Maroš Bango tenor
Jakub Mitrík teorba
Georg Friedrich Händel
Antonio Vivaldi

Johann Sebastian Bach/Charles Gounod
Franz Schubert
Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
César Franck
Ludwig van Beethoven

Jaroslav Ježek
Concerto grosso G dur, op. 6 č. 1 HWV 319
Koncert pre violu d’amore a orchester a mol, RV 397
Ave Maria
Ave Maria
Knižôčka skladieb pre Annu Magdalenu Bachovú (výber)
Ave verum
Panis angelicus
Menuet č. 2 G dur
Piesne (výber)

Bezbariérový vstup do Koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3