Symfonický orchester VŠMU

Slávnostný Koncert k 70. výročiu založenia Vysokej školy múzických umení v Bratislave


5. 6. 2019 (Streda) o 19:00, M Mimoriadne koncerty, Symfonický orchester VŠMU Bratislava
Koncertná sieň SF,
Cena: 6, 3 € Organizované podujatie

Slávnostný koncert k 70. výročiu založenia VŠMU v Bratislave

Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Martin Majkút dirigent
Boris Prýgl basbarytón
Peter Šandor klavír
Johannes Brahms
Gaetano Donizetti
Gioacchino Rossini
Akademická slávnostná predohra, op. 80
Ária a kabaleta Enrica Cruda, funesta smania, La pietade in suo favore z opery Lucia di Lammermoor
Kavatína Figara Largo al factotum z opery Barbier zo Sevilly
Eugen Suchoň Larghetto, 4. časť z cyklu Metamorfózy. Päť variácií na vlastné témy pre veľký symfonický orchester, ESD 77b
George Gershwin
Johann Strauss ml.
Rapsódia v modrom
Na krásnom modrom Dunaji, op. 314

Rok 1949 bol síce v bývalom Československu prvým uceleným rokom komunistickej epochy, pre duchovný vývoj na Slovensku však znamenal aj prílev nových možností a perspektív. Založenie Slovenskej filharmónie a Vysokej školy múzických umení znamenalo definitívne potvrdenie profesionalizácie umeleckej produkcie na Slovensku.

Pri príležitosti 70. výročia VŠMU sa jej Symfonický orchester predstaví pod taktovkou slovenského dirigenta Martina Majkúta, dlhoročne pôsobiaceho v USA. Basbarytonista Boris Prýgl žne už v mladom veku veľa úspechov. Je absolútnym víťazom Medzinárodnej speváckej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch 2015, finalistom Medzinárodnej speváckej súťaže Belvedere 2017 a finalistom slávnej speváckej súťaže Operalia Plácida Dominga, na ktorej získal Cenu Birgit Nilsson. Klavirista Peter Šandor účinkoval s orchestrami ako Slovenská filharmónia či Štátna filharmónia Košice. Koncertoval v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Belgicku, Bulharsku a v Českej republike.