Filmová hudba © A. Trizuljak

Hudba z filmov


18. 4. 2024 (Štvrtok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 40, 35 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr
 dirigent
Jan Rozehnal zbormajster
Jarolím Emmanuel Ružička husle
Marianna Prievozníková Geleneky soprán
Ajna Marosz zobcová flauta
Milan Novák Šťastie príde v nedeľu (1958, r. Ján Lacko)
Zdeněk Liška Obchod na korze (1965, r. Ján Kadár, Elmar Klos)
Zdeněk Liška Medená veža (1970, r. Martin Hollý ml.)
Svetozár Stračina Pacho, hybský zbojník (1975, r. Martin Ťapák)
Vladimír Martinka Legenda o lietajúcom Cypriánovi (2010, r. Mariana Čengel Solčanská)
Petr Hapka Perinbaba (1985, r. Juraj Jakubisko)
Svetozár Stračina Plavčík a Vratko (1981, r. Martin Ťapák)
Elmer Bernstein Sedem statočných (1962, r. John Sturges)
Ennio Morricone Vtedy na Západe (1968, r. Sergio Leone)
John Williams Star Wars: Epizóda I – Skrytá hrozba (1999, r. George Lucas)
Hans Zimmer Gladiátor (2000, r. Ridley Scott)
Hans Zimmer Piráti z Karibiku: Na konci sveta (2007, r. Gore Verbinski)
Nigel Hess Ladies in Lavender (2004, r. Charles Dance)
James Horner Avatar (2009, r. James Cameron)

Od počiatku bol filmový obraz dopĺňaný i hudbou, ktorá sa z jednoduchých klavírnych sprievodov prepracovala do gigantických symfonických rozmerov. Hudba sugestívne vystihujúca podstatu scén je kľúčovou súčasťou všetkých kvalitných filmov, ktoré neraz poznáme práve podľa soundtracku. Hudba z jedinečných, režisérskym rukopisom osobitých slovenských filmov v kombinácii s ukážkami ich zahraničných kolegov vytvorí pestrý filmový večer. Rastislav Štúr ako operný i symfonický dirigent spolupracoval s poprednými sólistami a hudobnými telesami doma i v zahraničí. Niekoľko rokov zastával post šéfdirigenta orchestra Opery SND a pravidelne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou.