Slovenský filharmonický zbor

SFZ à cappella


23. 2. 2024 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenský filharmonický zbor
Zoltán Kocsis-Holper zbormajster
Yvetta Slezáková husle
Tomáš Nemec klavír
Human and divine
Béla Bartók
Antonín Dvořák
Johannes Brahms
Eric Whitacre
Zoltán Kodály
Zdeněk Lukáš

György Orbán
Levente Gyöngyösi
Štyri slovenské ľudové piesne, Sz. 70
V prírode, op. 63
Päť piesní, op. 104
Päť hebrejských milostných piesní
Miserere
Requiem
Ave Maria
Dixit Dominus

Zbormajster Kodály Choir Debrecen a umelecký vedúci zboru Kórus Spontánusz, Zoltán Kocsis-Holper, sa po roku opäť postaví pred Slovenský filharmonický zbor. Acappella koncert zboru ponúka jedinečné preniknutie do vokálnej tvorby najmä českých a maďarských skladateľov. Svetské diela prvej polovice programu prechádzajú od folklórnych námetov k spracovaniam poézie básnikov. Druhej polovici dominujú sakrálne diela, vyvrcholením bude Requiem najspievanejšieho českého autora druhej polovice 20. storočia, Zdenka Lukáša. Päťhlasná sadzba evokuje renesančnú polyfóniu, harmónia a unisonové úseky zas vychádzajú z dobových estetických princípov. Dielo je akýmsi osobným vyznaním viery v nesmrteľnosť ducha a lásky k životu.