Slovenský komorný orchester

Koncert bez bariér


10. 9. 2021 (Piatok) o 18:00, M Mimoriadne koncerty
Stĺpová sieň SF,
Cena: 8, 2 € ŤZP-S
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Wolfgang Amadeus Mozart
Joseph Haydn
Hudobný žart, KV 522
Symfónia fis mol Rozlúčková, Hob. I:45

Skladateľskí súčasníci Wolfgang Amadeus Mozart a Jozef Haydn väčšinu svojho života prežili v hudobne veľmi podnetnom rakúskom kultúrnom prostredí. V klasicizme sa hudba pestovala na šľachtických dvoroch, bola súčasťou slávností a spoločenských večerov. Obe diela večera v sebe skrývajú vtipnú pointu, ktorou Mozart i Haydn reagujú na vtedajšiu situáciu. Hudobný žart, KV 522 paroduje nekompetentných dobových skladateľov a ich mechanické hudobné konštrukcie a krátke frázy. Symfónia fis mol Rozlúčková, Hob. I:45 je zas reakciou na hráčske podmienky v dvornej kapele grófa Esterházyho. Namiesto monumentálneho symfonického záveru hráči ubúdajú a záverečné tóny dohráva len osamotené duo huslí.

Bezbariérový vstup do Koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3

Koncert sa koná v režime OTP
/očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)/