Slovenský komorný orchester

Koncert bez bariér


5. 9. 2022 (Pondelok) o 18:00, M Mimoriadne koncerty
Stĺpová sieň SF,
Cena: 10, 2 € ŤZP-S
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Viktor Knap husle
Edvard Hagerup Grieg
Johann Sebastian Bach
Suita z Holbergových čias, op. 40
Koncert pre husle a orchester a mol, BWV 1041
Mikuláš Moyzes Naše Slovensko, slávnostná predohra (podľa Organového prelúdia C dur)
Ilja Zeljenka
Ladislav Kupkovič
Musica slovaca, skladba pre husle a sláčikový orchester na ľudové piesne z Čičmian
Cantica slovaca

Bezbariérový vstup do Koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3