Milan Rastislav Štefánik

Mimoriadny koncert k Roku Milana Rastislava Štefánika


12. 9. 2019 (Štvrtok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Oliver Dohnányi dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Jana Kurucová mezzosoprán
Dalibor Karvay husle
Eugen Suchoň
Antonín Dvořák
Peter Martinček van Grob
Predohra k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk, op. 10
Koncert pre husle a orchester a mol, op. 53
Symfónia č. 4 In memoriam M. R. Štefánik