SKO na Košickej hudobnej jari, 13.5.2014

Košická hudobná jar


10. 5. 2016 (Utorok) o 19:00, Zájazdy
Podkrovná sála Východoslovenského múzea,
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Wolfgang Amadeus Mozart
Josef Suk
Roman Berger
Antonín Dvořák
Adagio a fúga c mol, KV 546
Meditácia na svätováclavský chorál, op. 35a
Post scriptum
Serenáda E dur op. 22