HM08-LeonardFu-GabrieleStrata

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions


14. 5. 2019 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Leonard Fu husle
Daniel Golod klavír
Wolfgang Amadeus Mozart
Leoš Janáček
Franz Schubert
Sonáta pre husle a klavír č. 20 C dur, KV 303
Sonáta pre husle a klavír
Rondo pre husle a klavír h mol, op. 70, D. 895 Rondo brillant
Gabriele Strata klavír
Franz Liszt Harmonies du soir (Harmónie večera)
(z Transcendentálnych etúd, S. 139)
Après une lecture du Dante (Po prečítaní Danteho): Fantasia quasi Sonata
Béla Bartók V prírode, Sz. 81

Husľová Sonáta C dur Wolfganga Amadea Mozarta vznikla v Mannheime – na zastávke počas významného turné do Paríža. Leoš Janáček, známy predovšetkým svojimi opernými dielami, preferoval vo svojej tvorbe neštandardné útvary; aj jeho dve Sonáty (klavírna a husľová) riešia sonátový princíp veľmi svojsky a expresívne. Rondo brillant Franza Schuberta pochádza z neskorého tvorivého obdobia, poznamenaného tragikou a skepsou. Je venované českému huslistovi Janovi Slávikovi. Technicky fenomenálne disponovaný Franz Liszt bol miláčikom publika a v štyridsiatych rokoch 19. storočia rozpútal celoeurópsku „lisztomániu“. Často sa nechal inšpirovať literatúrou. Liszt mal veľmi silný vplyv aj na Bélu Bartóka a jeho imagináciu. Prírodné motívy etudy Harmonies du soir  a Bartókovho projektu V prírode sú jedným zo spoločných menovateľov.

Štyri z ôsmich koncertov cyklu Hudobná mozaika patria každoročne interpretom, ktorých vystúpenia organizuje Slovenská filharmónia v spolupráci s International Holland Music Sessions (IHMS). Nemecký huslista Leonard Fu a taliansky klavirista Gabriele Strata už v mladom veku udivovali publikum svojím nevídaným talentom. Ako interpreti často siahajú po neobvyklom, ale za to vzrušujúcom repertoári. Napriek mladému veku sú čoraz žiadanejšími sólistami.