Pierre Amoyal, husle, Pavel Gililov, klavír

Komorný koncert – Pierre Amoyal, Pavel Gililov


1. 10. 2015 (Štvrtok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 20 €
Pierre Amoyal husle
Pavel Gililov klavír
Sonáty: Leoš Janáček, Francis Poulenc, César Franck

Leoš Janáček bol predovšetkým operným a orchestrálnym autorom. Vynikajúce tituly však vytvoril aj v oblasti komornej hudby. Francis Poulenc je typickým reprezentantom francúzskej hudby prvej polovice 20. storočia; bol univerzálny, pohotový, nebránil sa námetom z ulice i kabaretu. Husliam venoval dve sonáty: prvú, mladícku s opusovým číslom 12 a druhú, seniorskú s opusovým číslom 119. Sviežu nonšalantnosť opusu 12 nahradila múdrosť a analytické myslenie. César Franck bol predovšetkým organistom a symfonikom. Napriek tomu jeho jedinečná Sonáta pre husle a klavír A dur je jedným z najhrávanejších komorných diel.
Obidvaja interpreti patria k špičke vo svojom odbore. Pavel Gililov je aj pre festivalové publikum dôverne známym hosťom. Významný huslista súčasnosti Pierre Amoyal rozozvučí na BHS jeden z najslávnejších nástrojov Kochanski Stradivarius z roku 1717.