Veronika Böhmová

Klavírny recitál – Veronika Böhmová


2. 4. 2019 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Veronika Böhmová klavír
Bohuslav Martinů Tri české tance, H. 154
Bedřich Smetana Cibulička
Hulán
Skočná
(z 2. knihy Českých tancov)
Bedřich Smetana Fantázia na české národné piesne
Claude Debussy Ostrov radosti
Olivier Messiaen Holubica
Extatický spev v smutnej krajine
(z Prelúdií pre klavír)
Maurice Ravel La valse

Bohuslav Martinů si vyskúšal komponovať azda vo všetkých žánrových odvetviach, aké mal vo svojej dobe k dispozícii. V dvadsiatych rokoch 20. storočia bol obzvlášť naklonený experimentom (Half Time, Le Bagarre, Le Jazz a pod.). Ani v tomto očarení však nezabúdal na české idiómy, ktoré napríklad v Troch tancoch spracoval iskrivým spôsobom. Do istej miery mu ako vzor mohli poslúžiť bravúrne tance Bedřicha Smetanu. Významný autor opier a symfonickej hudby hľadal v klavírnej tvorbe skôr relax, ale Fantázia je jedným zo závažnejších opusov. Zatiaľ čo českí autori vsádzali na zemitosť, Claude Debussy vyhľadával inšpiráciu vo vágnejších impresiách; v jeho skladbe Ostrov radosti, ktorá doslova hýri zvukovými farbami, môže poslucháč poznávať svet inak, ako vizuálne a hmatateľne. Ešte hlbšie dovnútra imaginácie človeka sa ponoril mystik Olivier Messiaen vo svojich konceptoch inšpirovaných vtáčím spevom a religiozitou. Virtuózna poéma La Valse Mauricea Ravela je apoteózou viedenského valčíka, uchopenou v intenciách impresionistickej harmónie a rytmu.

Česká klaviristka Veronika Böhmová je absolventkou doktorandského štúdia na pražskej HAMU v triede Ivana Klánskeho a majstrovského štúdia na drážďanskej Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v triede Arkadiho Zenzipéra. Je laureátkou mnohých českých a medzinárodných súťaží, medzi jej najväčšie úspechy patrí postup medzi 32 najlepších klaviristov sveta na súťaži Artura Rubinsteina v Tel Avive (2014), 2. cena na Medzinárodnej súťaži Antona Rubinsteina v Drážďanoch (2012) a 2. cena na Maria Canals Competition Barcelona (2. cena 2007). V roku 2016 debutovala v Carnegie Hall v New Yorku.