Vadym Kholodenko

Klavírny recitál – Vadym Kholodenko


19. 2. 2019 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Vadym Kholodenko klavír
Ludwig van Beethoven Sonáta pre klavír č. 14, op. 27, č. 2 Sonáta mesačného svitu
Sergej Rachmaninov Prelúdium cis mol, op. 3, č. 22
7 prelúdií z op. 23
Alexander Skriabin Sonáta pre klavír č. 6, op. 62
Poème satanique, op. 36
Poème tragique, op. 34
Vers la flamme, op. 72
Sonáta pre klavír č. 5, op. 53

Tridsaťdva klavírnych sonát Ludwiga van Beethovena predstavuje doslova magický svet. Každý z týchto „zázrakov“ rieši princíp sonátovosti po svojom. V prípade Klavírnej sonáty cis mol ho Beethoven v prvej časti dokonca spochybňuje a anticipuje svet autorov 19. storočia. Zatiaľ čo Beethoven riešil v klavírnych dielach principiálne otázky, Sergej Rachmaninov v Prelúdiách si od klaviristu nárokuje skôr na technické dispozície a bravúrnu virtuozitu. Súčasne sú však tieto interpretačné rébusy nasýtené nefalšovanou emočnosťou. Klavírna hudba Alexandra Skriabina je pre hráča takisto tvrdým orieškom. V raných dielach ešte môžeme vystopovať Fryderyka Chopina, vo vrcholných sonátach a poémach už Skriabin odhaľuje mystické a transcendentálne svety.

Vadym Kholodenko je jedným z hudobne najdynamickejších a technicky najtalentovanejších mladých klaviristov. Jeho hru kritika vysoko oceňuje „za jeho schopnosť rozmanitého tieňovania melódie a trblietavé pasáže“. Je víťazom viacerých medzinárodných klavírnych súťaží, vrátane prestížnej Van Cliburnovej súťaže (2013).