Paul Lewis, klavír

Klavírny recitál VI – Paul Lewis


30. 5. 2017 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Paul Lewis klavír
Johann Sebastian Bach
Ludwig van Beethoven  
Partita B dur, č. 1, BWV 825
Sonáta Es dur, č. 4, op.7
Fryderyk Chopin Valčík a mol, op. 34 č. 2
Valčík f mol, op. 70 č. 2
Valčík Des dur, op. 64 č .1 Minútový
Carl Maria von Weber  Sonáta As dur č. 2, J 199 (op. 39)

Klavirista Paul Lewis má za sebou príbeh zázračného dieťaťa, pochádzajúceho z jednoduchých rodinných pomerov bez akéhokoľvek hudobného zázemia. V súčasnosti je celosvetovo považovaný za jedného z popredných interpretov klasického stredoeurópskeho repertoáru, z ktorých pozostáva aj jeho recitál. Finále koncertu tvorí u nás menej hrávaná a neprávom opomínaná Weberova 2. klavírna sonáta, ktorá sa tak ako ďalšie klavírne diela tohto skladateľa vyznačuje virtuozitou, spevnými melódiami a dramatickým napätím.