Yulianna Avdeeva, klavír

Klavírny recitál IV – Yulianna Avdeeva


4. 4. 2017 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Yulianna Avdeeva klavír
Ludwig van Beethoven Sonáta e mol, op. 90
32 variácií c mol, WoO 80
Sonáta Es dur, op. 81a Les Adieux
Franz Liszt Lugubre gondola, S. 200
Unstein! Sinistre, disastro, S. 208
R.W. – Venezia, S. 201
Sonáta h mol, S. 178

Pokiaľ Bachov Temperovaný klavír býva označovaný za „Starý zákon“, sú Beethovenove klavírne sonáty považované za „Nový zákon“ klavírnej literatúry.
Sonáty e mol op. 90 a Es dur, op. 81a Les Adieux (Rozlúčka) patria k jeho najznámejším dielam vôbec, takže ich interpretácia je pre klaviristu vždy veľkou výzvou. V klasicizme obľúbenú variačnú formu priviedol Beethoven k dokonalosti, čo dokazuje aj 32 variácií c mol, WoO 80. Významnou súčasťou diela Franza Liszta sú diela programovej hudby. Jeho Sonáta h mol sa preslávila vďaka rafinovanému konceptu mnohočasťovosti v jednočasťovosti, umeniu motivickej transformácie a ako jeden z najvýznamnejších príspevkov do dejín klavírnej virtuozity.