K03 Jinhyung Park klavír 01

Klavírny recitál – Jinhyung Park


5. 2. 2019 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Jinhyung Park klavír
Fryderyk Chopin Balada č. 1 g mol, op. 23
Balada č. 2 F dur, op. 38
Balada č. 3 As dur, op. 47
Balada č. 4 f mol, op. 52
24 prelúdií, op. 28

Fryderyk Chopin – azda najslávnejší skladateľ hudby pre klavír – sa venoval takmer výlučne tvorbe pre tento sólový nástroj. Jeho doménou boli filigránsky prepracované miniatúry. O niečo robustnejšie a výpravnejšie sú jeho štyri Balady. Údajne sa v nich skladateľ nechal inšpirovať literárnymi dielami Adama Mickiewicza; táto téza však nie je dostatočne podložená relevantnými dôkazmi. Chopin v Baladách nadviazal na beethovenovského ducha a využíva dynamické evolučné postupy. Dvadsaťštyri prelúdií je síce cyklom menších útvarov, v zásade však ide o kompaktný celok s logickou vnútornou štruktúrou. Je vždy pozoruhodnou udalosťou, ak prelúdiá zaznejú vcelku.