Kh3 Ensemble Spectrum

EnsembleSpectrum


5. 12. 2023 (Utorok) o 19:00, Komorná hudba, abonentný cyklus KH
Malá sála SF,
Cena: 12 €
EnsembleSpectrum
Matej Sloboda dirigent, umelecký vedúci
Katarína Turčinová flauta, pikola

Peter Ulmann hoboj, lesný roh

Barnabás Kollárik klarinet
Júlia Stahl Novosedlíková klavír

Martin Švec perkusie

Ivana Chrapková klavír

Andrej Turčin husle

Paolo Vuono viola

Andrej Gál violončelo
Hans Abrahamsen Schnee

EnsembleSpectrum vznikol pred desiatimi rokmi vrámci snahy Mateja Slobodu zlepšiť možnosti interpretácie súčasnej hudby. Zoskupenie mladých hudobníkov siaha po už mnohých odohratých koncertoch na čoraz zložitejšie ciele. Aktuálne sú najvýraznejším a najaktívnejším slovenským súborom špecializujúcim sa na komornú hudbu 20. a 21. storočia. Počiatočné študentské túžby sa vyprofilovali do vášne ba až životného poslania vytvárať jedinečné a zároveň závažné dramaturgie. Počas desiatich rokov svojej doterajšej pôsobnosti súbor naštudoval viac ako stotridsať rôznych skladieb domácej i zahraničnej súčasnej tvorby. Novou výzvou telesa je uvedenie diela Schnee dánskeho autora Hansa Abrahamsena. Hudobná vločka pomyslene vyrastá z prekomponovania Bachových kánonov. Abrahamsenov zvukový svet „bielej polyfónie“ sa akoby sám stáva snehom. Kánony znejú v pároch, pričom ich dve rozdielne zvukové podoby autor prirovnáva k dvom farebne odlišným verziám tej istej maľby.