Martin Ruman – viola, Alena Hučková – klavír

Brahms Milhaud Rumler Šostakovič


14. 11. 2023 (Utorok) o 19:00, Komorná hudba, abonentný cyklus KH
Malá sála SF,
Cena: 12 €
Martin Ruman viola
Alena Hučková klavír
Johannes Brahms
Darius Milhaud
Daniel Rumler
Dmitrij Šostakovič
Sonáta pre violu a klavír f mol, op. 120 č. 1
Štyri tváre pre violu a klavír, op. 238
Ciaccona (premiéra)
Sonáta pre violu a klavír, op. 147

Vedúci skupiny viol orchestra Slovenskej filharmónie Martin Ruman sa so svojou dvornou klaviristkou Alenou Hučkovou predstavil publiku naposledy v recitáli v roku 2020, počas série koncertov bez publika v čase pandémie. Priazeň publika si chce získať výberom najzávažnejších diel z violového repertoáru. Violová sonáta skúseného šesťdesiatnika Johannesa Brahmsa bola pôvodne dielom pre klarinet a klavír. Avšak sonáta sa dočkala autorského prepracovania a stala sa neodmysliteľným klenotom všetkých violistov. Na sklonku života napísal svoju labutiu pieseň v podobe Violovej sonáty Dmitrij Šostakovič. Defilé jeho vzorov zakódované v citáciách motívov ich diel implantoval do osobnej spovede človeka pomýšľajúceho na večný odpočinok. Jazz i polytonalita sa ukrývajú v štyroch skicách Dariusa Milhauda. Názvy častí Kalifornia, Wisconsin, Brusel a Paríž predstavujú miesta, v ktorých žili členovia rezidenčného kvarteta Wisconsin-Madison Univerzity. Členom Pro Arte bol i violista Germain Prévost, ktorému je dielo venované. V snahe inovovať a rozširovať repertoár vlastný i violový, vyzval Ruman hráčskeho kolegu, huslistu a skladateľa Daniela Rumlera ku skomponovaniu nového diela. Ako veľkou technickou skúškou bude Rumlerova Ciaccona uvidíme v premiére na koncerte.