viola foto A Trizuljak

Brahms Milhaud Rumler Šostakovič


14. 11. 2023 (Utorok) o 19:00, Komorná hudba, abonentný cyklus KH
Malá sála SF,
Vstupenky Cena: 12 €
Martin Ruman viola
Alena Hučková klavír
Johannes Brahms
Darius Milhaud
Daniel Rumler
Dmitrij Šostakovič
Sonáta pre violu a klavír f mol, op. 120 č. 1
Štyri tváre pre violu a klavír, op. 238
Ciaccona (premiéra)
Sonáta pre violu a klavír, op. 147