pexels-méline-waxx-165973

Rajter Schneider-Trnavský Suchoň Martinček


17. 10. 2023 (Utorok) o 19:00, Komorná hudba, abonentný cyklus KH
Malá sála SF,
Vstupenky Cena: 12 €
Jarolím Emmanuel Ružička husle
Dana Šašinová klavír
Ľudovít Rajter
Mikuláš Schneider-Trnavský
Eugen Suchoň
Peter Martinček
Rondo romantico As dur pre husle a klavír
Duhopol. Fantázia pre husle a klavír
Sonáta As dur pre husle a klavír, op. 1, ESD 45
Garpománia. Sonáta pre husle a klavír