Varga Quartett

Haydn Ravel Franck


8. 11. 2022 (Utorok) o 19:00, Komorná hudba, abonentný cyklus KH
Malá sála SF,
Cena: 10 €

Videopozvánku na koncert pripravil huslista Pavol Varga.

Varga Quartett Wien
Pavol Varga 1. husle
Katarína Veselská 2. husle
Peter Zwiebel viola
Othmar Müller violončelo
Filip Štrauch klavír
Joseph Haydn
Maurice Ravel
César Franck
Sláčikové kvarteto d mol, op. 76 č. 2 Kvintové
Sláčikové kvarteto F dur
Klavírne kvinteto f mol, op. 14

Zakladateľ žánru sláčikového kvarteta, respektíve jeho otec, Joseph Haydn v rámci svojich služieb u grófa Esterházyho navštívil viackrát v priebehu 18. storočia aj naše hlavné mesto, Bratislavu. Sláčikové kvartetá z opusu 76 sú vrcholnými reprezentantmi Haydnovej komornej tvorby, pričom Menuet druhého kvarteta je celkom netradične postavený na dvojitom kánone, pre ktorý bol neskôr nazvaný Menuetom bosoriek. Ďalšie dve kvartetá nás prenesú do francúzskej proveniencie konca 19. storočia. Na premiére kvarteta vtedy dvadsaťosemročného študenta Parížskeho konzervatória Mauricea Ravela bol i učiteľ Gabriel Fauré, ktorému bolo kvarteto venované. Klavírne kvinteto ušité na mieru Camilla Saint-Saënsa, ktorý klavírny part diela Césara Franca premiéroval, označil filozof a kritik Robert Scruton za nehanebne narcistické. Varga Quartett Wien od roku 2007 vytvára zaujímavé koncertné programy, ktoré divákom poskytujú možnosť hlbšie preniknúť do čara komornej hudby. V spolupráci s kvartetom sa predstaví i slovenský klavirista Filip Štrauch, ktorý už päť rokov pôsobí na Dánskej hudobnej akadémii v Kodani.