Andrey Yaroshinsky, klavír

Klavírny recitál VI – Andrey Yaroshinsky


22. 5. 2018 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Andrey Yaroshinsky klavír
Alexander Skriabin
Sergej Rachmaninov
24 prelúdií, op. 11
Etudes-tableaux, op. 33
Etudes-tableaux, op. 39

Klavírne Prelúdiá Alexandra Skriabina sú vedomým a transparentným nadväzovaním na obdobný cyklus Fryderyka Chopina. Brilantnosť na jednej strane a výrazovosť na strane druhej vytvára z obidvoch cyklov dynamický celok. Platí to aj v prípade dvoch cyklov projektu Etudy – Obrazy Sergeja Rachmaninova. Podobne, ako Transcendentálne etudy Franza Liszta, ukážu silu jedine ako celok, ako klavírna symfonická suita. A podobne, ako Lisztove Etudy predznamenávajú Rachmaninove Etudy – Obrazy programové zámery, v ktorých sa odrážajú rôzne senzorické vnemy sveta.