Moritz Winkelmann

Klavírny recitál V – Moritz Winkelmann


13. 6. 2016 (Pondelok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Moritz Winkelmann klavír
Georg Friedrich Händel
Ludwig van Beethoven
Sergej Prokofiev
Johann Sebastian Bach
Johannes Brahms
Suita B dur HWV 434
Šesť bagatel op. 126
Sonáta č. 7 B dur op. 83
Chorálová predohra „Nun komm´der Heiden Heiland“ BWV 659 (arr. Busoni)
Sinfonia z Actus Tragicus BWV 106 (arr. Winkelmann)
Variácie a fúga B dur na Händlovu tému op. 24

Klavírna literatúra je mimoriadne obsiahla a bohatá na rôzne druhy a žánre. Raz autori kráčajú s dobovým úzom, inokedy experimentujú s novými možnosťami. Händlova suita napríklad rafi novane prepája svet suity so svetom sonáty. Beethovenove Bagately sú súčasťou explozívneho neskorého tvorivého obdobia a objavujú nové svety. Prokofi evova Sonáta síce rešpektuje tradíciu, ale skladateľov iskrivý štýl z nej robí výnimočnú udalosť. Bachova klávesová tvorba je základom pre hráčsku techniku a schopnosť vnímať hudbu v jej viacčasovosti. Brahmsove Variácie sú takisto retrospektívou, ale zároveň stoja na prahu krásneho príbehu tohto nemeckého autora.