K5 Alexander Gadjiev

ZRUŠENÉ. Beethoven, Liszt


16. 6. 2020 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
ZRUŠENÉ

Vážení návštevníci,

v súvislosti s prevenciou voči šíreniu koronavírusu a na základe vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o mimoriadnej situácii sa všetky koncerty Slovenskej filharmónie v nadchádzajúcom období nekonajú do odvolania.

Alexander Gadjiev klavír
Ludwig van Beethoven Sonáta pre klavír č. 15 D dur, op. 28 Pastorálna
Fryderyk Chopin Sonáta pre klavír č. 2 b mol, op. 35
Franz Liszt Après une lecture du Dante / Po prečítaní Danteho. Fantasia quasi Sonata
Olivier Messiaen Le Baiser de l’Enfant Jésus / Bozk Jezuliatka
(č. 15 z cyklu Vingt Regards sur l’Enfant Jésus / Dvadsať pohľadov na dieťa Ježiš)
Béla Bartók V prírode, Sz. 81

Pojem „bagatela“ spájame zväčša s čímsi menej závažným, menej podstatným, okrajovým; v prípade klavírnych Bagatel Ludwiga van Beethovena je opak pravdou. Ide o razantné štúdie hudobnej štruktúry koncentrované síce na menšej ploche, zato však plné enormného emočného a hráčskeho apelu. Beethovenove klavírne „skice“ sa stali podkladom pre koncepty autorov 19. storočia. Franz Liszt Beethovena mimoriadne rešpektoval; aj v mystických opusoch Harmónií poetických a religióznych ho latentne vzýval ako modlu. Do nadpozemských sfér poslucháča prenesú aj Lisztove virtuózne Transcendentálne etudy.
Klavirista Alexander Gadjiev bol od útleho veku mimoriadnym talentom. Je víťazom 30. ročníka Premio Venezia – súťaže určenej pre najväčšie mladé talenty v Taliansku. V roku 2015 sa stal víťazom Medzinárodnej klavírnej súťaže Hamamatsu, kde ako porotkyňa rozhodovala aj legendárna Martha Argerich.