K5 Alexander Gadjiev

Koncert preložený. Beethoven, Liszt


16. 6. 2020 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 12 € Koncert preložený: 16. 6. 2020

Vážení návštevníci,

v súvislosti s prevenciou voči šíreniu koronavírusu a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v pondelok 9. marca o zákaze organizovania kultúrnych podujatí, Slovenská filharmónia od utorka 10.3. 2020 do utorka 24.3.2020 prekladá alebo ruší koncerty, ktoré boli naplánované v tomto období.

Dovoľujeme si vás informovať, že KONCERT SA USKUTOČNÍ V NÁHRADNOM TERMÍNE dňa  16. 6. 2020 o 19.00 h

Zakúpené vstupenky a abonentky na koncert zostávajú v platnosti.

Ďakujeme za pochopenie, Slovenská filharmónia

Alexander Gadjiev klavír
Ludwig van Beethoven Sonáta pre klavír č. 15 D dur, op. 28 Pastorálna
Fryderyk Chopin Sonáta pre klavír č. 2 b mol, op. 35
Franz Liszt Après une lecture du Dante / Po prečítaní Danteho. Fantasia quasi Sonata
Olivier Messiaen Le Baiser de l’Enfant Jésus / Bozk Jezuliatka
(č. 15 z cyklu Vingt Regards sur l’Enfant Jésus / Dvadsať pohľadov na dieťa Ježiš)
Béla Bartók V prírode, Sz. 81

Pojem „bagatela“ spájame zväčša s čímsi menej závažným, menej podstatným, okrajovým; v prípade klavírnych Bagatel Ludwiga van Beethovena je opak pravdou. Ide o razantné štúdie hudobnej štruktúry koncentrované síce na menšej ploche, zato však plné enormného emočného a hráčskeho apelu. Beethovenove klavírne „skice“ sa stali podkladom pre koncepty autorov 19. storočia. Franz Liszt Beethovena mimoriadne rešpektoval; aj v mystických opusoch Harmónií poetických a religióznych ho latentne vzýval ako modlu. Do nadpozemských sfér poslucháča prenesú aj Lisztove virtuózne Transcendentálne etudy.
Klavirista Alexander Gadjiev bol od útleho veku mimoriadnym talentom. Je víťazom 30. ročníka Premio Venezia – súťaže určenej pre najväčšie mladé talenty v Taliansku. V roku 2015 sa stal víťazom Medzinárodnej klavírnej súťaže Hamamatsu, kde ako porotkyňa rozhodovala aj legendárna Martha Argerich.