K4 Ivo Kahánek foto Dušan Martinček

Klavírny recitál IV – Ivo Kahánek


6. 2. 2024 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Vstupenky Cena: 14 €
Ivo Kahánek klavír
Antonín Dvořák Suita A dur, op. 98
Bedřich Smetana Macbeth a čarodějnice
Sny (výber)
Leoš Janáček
Gideon Klein
Bohuslav Martinů
V hmlách
Sonáta pre klavír
Sonáta pre klavír, H 350