Eva Cáhová, klavír

Klavírny recitál III – Eva Cáhová


12. 12. 2017 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Koncert je zrušený

Vážení návštevníci koncertov, dovoľujeme si vám oznámiť, že klavírny recitál je zo zdravotných dôvodov interpretky ZRUŠENÝ. pre viac informácií  kliknite tu:

Eva Cáhová klavír
Dmitrij Šostakovič
Franz Schubert
Eugen Suchoň
Felix Mendelssohn Bartholdy
24 prelúdií op. 34
Sonáta a mol, D. 537
Metamorfózy, ESD 77a
Variations sérieuses, op. 54

Chopinove lakonické, ale najrozmanitejšími emóciami nasýtené Prelúdiá op. 28 sú kvintesenciou tvorby tohto „básnika klavíra“. Koncept 24 prelúdií inšpiroval okrem iného Dmitrija Šostakoviča, ktorý škálu emócií obohatil o polohy grotesky a sarkazmu. Vrcholné sonáty pre klavír Franza Schuberta sú tvrdým interpretačným orieškom. Počas takmer 45 minút sa klavirista musí vysporadúvať s nevšednými riešeniami hudobnej štruktúry a neobvykle silnou emocionalitou. Mimoriadne nároky kladie na sólistu aj Eugen Suchoň v kvalitatívne vynikajúcom cykle Metamorfózy – v diele, ktoré si doslova vyžiadalo orchestrálnu verziu. Felix Mendelssohn Bartholdy zvolil v slede „serióznych variácií“ skôr taktiku skúseného manieristu a suveréna.