Joanna Sochacka

Klavírny recitál III – Joanna Sochacka


16. 1. 2024 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Vstupenky Cena: 14 €
Joanna Sochacka klavír
Fanny Mendelssohn Hensel Prelúdium e mol, H.214
Sonáta pre klavír g mol
Grażyna Bacewicz Sonáta pre klavír č. 1
Sonáta pre klavír č. 2
Anfisa Bobylova Reflection