Su Yeon Kim, klavír

Klavírny recitál I – Su Yeon Kim


24. 11. 2015 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Su Yeon Kim klavír
Fryderyk Chopin Fantázia f mol, op. 49
Balada č. 4 f mol, op. 52
Andante spianato a Grande polonaise, op. 22
Štyri mazurky, op. 24
Sonáta č. 3 h mol, op. 58

Fryderyk Chopin sa vo svojej tvorbe takmer výlučne venoval klavíru. V klavírnych miniatúrach, t. j. vo valčíkoch či mazurkách dokázal dosiahnuť nečakané významové posuny, keď z nezáväzného tanca vyčaril snivé prelúdiá. Robustnejšie a jednoznačnejšie sú jeho polonézy, zamerané na razanciu a zvukovú priebojnosť. Každá z týchto skladieb je z istého hľadiska aj fantáziou. Chopin je autorom troch sonát a tretia v poradí najviac zodpovedá modelu tradičnej sonáty.