Kaspar Zehnder

Južne od Álp


5. 3. 2015 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Kaspar Zehnderdirigent, flauta
Ernst Fischer
Carl Reinecke
Darius Milhaud
Paul Dukas
Južne od Álp, suita pre orchester
Koncert pre flautu a orchester D dur op. 283
Vôl na streche / Le boef sur le toit
Učeň čarodejníka, scherzo podľa balady J. W. Goetheho / L’apprenti sorcier

Nemecký organista, klavirista a skladateľ Ernst Fischer sa presadzoval najmä v žánrovej sfére ľahšej múzy. Orchestrálna suita Južne od Álp však dokazuje schopnosti autora zvládať aj väčšie útvary. Iný Nemec, Carl Reinecke, žiak Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Roberta Schumanna a Franza Liszta sa dokázal vo svojej dobre presadiť v mnohých žánroch. Dnes je azda najslávnejším jeho dielom iskrivý Flautový koncert. Zmysel pre humor a zároveň schopnosť implantovať do európskej hudobnej rétoriky cudzokrajné prvky prejavil Francúz Darius Milhaud v šarmantnej, rondovo organizovanej baletnej hudbe Vôl na streche. O nič menej invenčný nebol jeho predchodca
v symfonickom scherze Učeň čarodejníka. Veľké gradujúce ostinato rútiaceho sa živlu je predobrazom Ravelovho Bolera alebo prvej časti Šostakovičovej Leningradskej symfónie.