Alexandra Soumm - London Music Masters

Johann Sebastian Bach


22. 10. 2017 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Alexandra Soumm husle
Johann Sebastian Bach Koncert a mol pre husle a orchester, BWV 1041
Koncert E dur pre husle a orchester, BWV 1042
Koncert g mol pre husle a orchester, BWV 1056
Koncert d mol pre dvoje huslí a orchester, BWV 1043
Koncert c mol pre dvoje huslí a orchester, BWV 1060

Koncertantná tvorba Johanna Sebastiana Bacha pre husle a sláčikový orchester má viacero tvárí a polôh. Diela zoradené v katalógu pod číslami 1041 – 1043 sú originálnymi koncertmi pre sólové husle, sláčikové nástroje a continuo. Koncert BWV 1056 je úpravou materiálu, použitého v chrámovej kantáte Ich steh mit einem Fuß im Grabe BWV 156. Koncert BWV 1060 zasa existuje v troch verziách: Koncert pre hoboj, husle a sláčikové nástroje c mol, respektíve d mol a Koncert pre dvoje huslí c mol.