Michal Bugala

Jazz v symfonickej hudbe


30. 10. 2014 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13,10 €
Slovenská filharmónia
Leoš Svárovskýdirigent
Adam Gainestrúbka
Steve Johnson, sopránový saxofón
Erik Rothenstein, barytónový saxofón
Michal Bugala, gitara
Klaudius Kováč, klavír
Robert Ragan, kontrabas
Peter Solárik, bicie
George Gershwin
Egon Krák
Bohuslav Martinů
Dmitrij Šostakovič
Dmitrij Šostakovič
Leonard Bernstein
Kubánska predohra/Cuban Overture
Jazzphony

Jazzová suita H. 172
Jazzová suita č. 1
Tahiti-trot
On the Town, tri tance z muzikálu

Džezové idiómy v takzvanej vážnej hudbe boli už v prvej tretine 20. storočia revitalizačným prostriedkom pre chradnúcu európsku hudbu. George Gershwin to sám pocítil pri návšteve Paríža, keď ho slávna Nadja Boulanger odmietla prijať do svojich skladateľských kurzov s konštatovaním, že Európa by zničila jeho džezmenskú spontaneitu. Gershwin naopak, silne ovplyvnil mnohých Európanov. Kubánska predohra je riavou invencie v jej najčistejšej podobe. Džez mal v krvi aj Leonard Bernstein – autor, otvorený akejkoľvek seriózne mienenej hudbe. Džez neskôr opantal myseľ aj senzitívnemu Bohuslavovi Martinů, dokonca aj „sovietskemu“ gerojovi Dmitrijovi Šostakovičovi – ba dokonca aj slovenskému skladateľovi Egonovi Krákovi, ktorý skôr holduje hudbe dávnych čias…džez je prosto nečasový a večný. Musí sa však ocitnúť v správnych rukách, čo naši autori spĺňajú…

logo_americka_ambasada