Jakub Čižmarovič

Klavírny recitál VI – Jakub Čižmarovič


3. 5. 2022 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 12 €
Jakub Čižmarovič klavír
Myroslav Skoryk Partita č. 5
Sergej Prokofiev Sonáta pre klavír č. 8 B dur op. 84
Dušan Martinček Romantické prelúdium pre ľavú ruku op. 8
12 prelúdií (výber)
Ľubica Čekovská
Päť miniatúr pre klavír, op. 1
Sergej Prokofiev Sonáta pre klavír č. 7 B dur op. 83

Svoj klavírny recitál zostavil interpret zo slovanskej tvorby pre klavír 20. a 21. storočia – ukrajinskej, ruskej a slovenskej hudby. Partita Myroslava Skoryka odhaľuje čaro ukrajinskej kultúry s prvkami miestnej hudobnej tradície. Vojnové sonáty Sergeja Prokofieva kladú na interpreta vysoké technické nároky. V súčasnom politickom kontexte ich možno vnímať ako symbol toho, že vojna v akomkoľvek rozsahu a historickom období je desivou skutočnosťou, na ktorú umelci veľmi citlivo reagujú, vyjadrujúc prostredníctvom svojej tvorby svoje postoje. Dušan Martinček vychádza z romantickej klavírnej literatúry, ktorú dopĺňa o podnety z tvorby Bartóka, Prokofieva a Stravinského. V diele Ľubice Čekovskej sa snúbia jej multižánrové hráčske skúsenosti s tvorivou skladateľskou invenciou.
Jakub Čižmarovič sa na slovenských pódiách objavuje stále častejšie, debutový sólový album s dielami Schumanna a Liszta realizoval pre spoločnosť BMG – Arte Nova Classics. Ako prínos k „Mozartovmu roku“ nahral v októbri 2006 jeho tri klavírne koncerty s ŠKO Žilina pod taktovkou Juraja Čižmaroviča.

Koncert v rámci spolupráce s festivalom Piano Days