Jakub Čižmarovič

Klavírny Recitál VI. – Jakub Čižmarovič


3. 5. 2022 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Vstupenky Cena: 12 €
Jakub Čižmarovič klavír
Dušan Martinček Romantické prelúdium pre ľavú ruku op. 8
Etudy op. 4 (výber)
Ľubica Čekovská
Štyri skladby pre klavír
Sergej Prokofiev Sonáta pre klavír č. 7 B dur op. 83
Sonáta pre klavír č. 8 B dur op. 84

Koncert v rámci spolupráce s festivalom Piano Days