Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr, dirigent

Mendelssohn Bartholdy, Tomasi, Šostakovič


30. 3. 2016 (Streda) o 18:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 6 €
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr 
dirigent
Tibor Bertók husle
Stanislav Masaryk trúbka
Matias Alzola klavír
Felix Mendelssohn Bartholdy
Henri Tomasi
Dmitrij Šostakovič
Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64
Koncert pre trúbku a orchester
Koncert č. 1 pre klavír, trúbku a sláčikový orchester, op. 35

Husľový koncert Felixa Mendelssohna Bartholdyho je posledným väčším dielom nemeckého skladateľa. Poetický koncert venoval priateľovi Ferdinandovi Davidovi. Koncert Henriho Tomasiho pre trúbku a orchester je aj vďaka nedostatku iných výrazných koncertantných skladieb venovaných trúbke veľmi hrávaným a populárnym opusom. Dmitrij Šostakovič sa v mladosti prezentoval ako mimoriadne novátorsky zmýšľajúci skladateľ. Svedčí o tom aj odvážny Koncert pre klavír, trúbku a sláčiky.

Slovenská filharmónia mladým