J3 2005/2006


1. 4. 2006 (Sobota) o 19:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Guildford High School Orchestra
Bratislavský chlapčenský zbor

Graham Thorp, dirigent
Magdaléna Rovňáková, zbormajsterka
Elizabeth Maconchy
An Essex Overture              
John Ireland
Concertino Pastorale        
Ralph  Vaughan  Williams / Gordon Jacob
English Folksong Suite   
Edward Elgar
Pomp and Circumstance March č. 1 D  dur
William Matthias
Jonáš, kantáta

Projekt je realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu SOCRATES

 

Hudobný vývoj na Britských ostrovoch bol z pohľadu kontinentálneho Európana špecifický a akoby nerovnomerný. Zdanie však klame. Je pravdou, že Briti boli po zlatej epoche renesancie a baroka v oblasti domácej hudobnej produkcie viazaní na majstrov spoza Kanálu.  Hudobný život a podporovanie hudobnosti v človeku však neznamenajú iba opernú a koncertnú aktivitu. Skôr naopak: Briti dokázali udržiavať vysoké niveau v sfére, ktorú im môžeme v strede Európy závidieť – v sfére detských a školských speváckych zborov.  Kedy inokedy a kde inde sa rozvíja primárna úcta voči hudbe, ako počas školských rokov a vo vyzretom kolektíve? Aj tvorba britských skladateľov svedčí o tomto razantnom hnutí. Sú medzi nimi slávni ľudia (John Ireland, Ralph Vaughan Williams, Sir Edward Elgar, Benjamin Britten a podobne), sú však medzi nimi aj horlivci, ktorým postačí, ak iniciujú domácu hudobnú scénu a do sveta prenikajú sporadicky (Elisabeth Maconchy, William Mathias).