J2 Maroš Potokár 22_01

Študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici


16. 11. 2023 (Štvrtok) o 19:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Slovenská filharmónia
Maroš Potokár dirigent
Študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici:
Vanesa Čierna
soprán
Andrea Nemcová
mezzosoprán
Klára Kubriczká Přecechtělová
flauta
Dominika Mičíková
soprán
Anna Štibraná
klavír
Martina Pepuchová
flauta
Marek Juráň
husle
Martin Panák
trombón
Georg Friedrich Händel
Johann Sebastian Bach
Gabriel Fauré
Antonín Dvořák
Felix Mendelssohn Bartholdy
Cécile Chaminade
Eugen Suchoň
Gordon Jacob
L’amerò?…è gelosia quella tiranna, recitatív a ária Romildy z 2. dejstva opery Xerxes
Erbarme dich, mein Gott, ária z Matúšových pašií, BWV 244
Fantaisie pre flautu a orchester, op. 79
Měsíčku na nebi hlubokém, ária Rusalky z 1. dejstva opery Rusalka
Koncert pre klavír a orchester č. 1 g mol, op. 25
Concertino pre flautu a orchester, op. 107
Burleska pre husle a orchester, op. 7 ESD 73
Koncert pre trombón a orchester

Študenti Vysokej školy múzických umení i Akadémie umení v Banskej Bystrici dostávajú každoročne príležitosť ukázať svoj potenciál sólistu. Dôležitá koncertná prax, s ktorou sa zvyčajne spája i debutové vystúpenie s orchestrom Slovenská filharmónia je kľúčovým momentom začínajúcej kariéry mladých umelcov. Tieto koncerty sú vždy inšpirujúcimi momentmi pre mladých poslucháčov, žiakov umeleckých škôl či konzervatórií, ktorých môžu výrazne inšpirovať k ešte aktívnejšiemu hraniu na svojom nástroji či spevu.