Ewald Danel, SKO na Košickej hudobnej jari, 13.5.2014

Hudba v Bratislave


20. 2. 2015 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
, umelecký vedúci / husle
Ryan Bradshaw, klavír
Martin Vanek
, moderátor
Hudba v Bratislave
J. S. Kusser: Ouvertúra C dur, Marche
J. Haydn: Andante cantabile zo Sláčikového kvarteta F Dur
W. A. Mozart: Klavírny koncert A dur, KV 414, 3. časť
J. N. Hummel: Menuet zo Sláčikového kvarteta G Dur
J. Brahms: Valčík A dur
O. Nedbal: Valse triste
B. Bartók: Deťom
E. Suchoň: Obrázky zo Slovenska: Keď sa vlci zišli; Hlboký jarčok

Bratislava mala  až  do  rozpadu  Rakúsko-uhorskej  monarchie kredit hudobnej metropoly. Bola rodiskom niekoľkých výnimočných skladateľských osobností, známych aj v zahraničí (Johann Sigismund Kusser a Johann Nepomuk Hummel). Iné celebrity do Bratislavy radi a často cestovali a  zapájali  sa  do  koncertného života (Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Béla Bartók).

 Music-Avenue-21-logologo-musicant