Rok Slovenského divadla

PUBLIKUM + ONLINE Koncert k Roku slovenského divadla


1. 12. 2020 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Koncertná sieň SF,
Abonenti HS, návštevníci v Koncertnej sieni SF + ONLINE

Koncert bude vysielaný naživo na stream.filharmonia.sk a na FB Slovenskej filharmónie.

Prednostne pre abonentov cyklu HS v Koncertnej sieni SF + návštevníci do kapacity 50% miest v Koncertnej sieni SF + ONLINE
Vstupenky v predaji.

Jana Oľhová recitácia
Peter Pažický klavír
Franz Liszt
Les jeux d’eaux à la Villa d’Este, S. 163/4 (z Rokov putovania III.)
Valse oubliée č. 1, S. 215
Csárdás macabre, S. 224
Lenore, melodráma pre recitátora a klavír, S. 346
Edvard Grieg Šesť transkripcií vlastných piesní, op. 52
Smútok matky / Modersorg
Prvé stretnutie / Det første møte
Srdce básnika / Du fatter ej bølgernes evige gang
Solvejgina pieseň / Solveigs sang
Láska / Kjærlighet
Stará matka / Gamle mor
Edvard Grieg Bergliot, melodráma pre recitátorku a klavír, op. 42

Franz Liszt bol levom salónov, miláčikom publika. Fascinoval svojou klavírnou hrou, ale aj noblesou a kultivovanosťou. Zaujímal sa intenzívne o literatúru, čo sa odzrkadľuje v jeho komorných aj symfonických opusoch. V balade Lenore na text Gottfrieda Augusta Bürgera to vyskúšal aj v teréne sentimentálnej komornej melodrámy. Liszt bol idolom doby; svojou poetikou fascinoval aj Nóra Edvarda Griega. Preferoval komornú hudbu, klavírne drobnosti a pieseň. V melodráme Bergliot spracoval baladu svojho priateľa Bjørnstjerna Bjørnsona.
Peter Pažický je jedným z popredných predstaviteľov slovenského klavírneho umenia. Koncertuje doma aj v zahraničí.