Marta Kordykiewicz, Togrul Huseynli

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions VII


24. 4. 2018 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Marta Kordykiewicz violončelo
Łukasz Chrzęszczyk klavír
Witold Lutosławski
Dmitrij Kabalevskij
Fryderyk Chopin
Grave (Metamorfózy pre violončelo a klavír)
Sonáta pre violončelo a klavír B dur, op. 71
Brilantná polonéza C dur, op. 3
Togrul Huseynli klavír
Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni
Robert Schumann
Ciaccona d mol, BWV 1004
Symfonické etudy pre klavír op. 13

Mladí interpreti, ktorí vystupujú na koncertoch Slovenskej filharmónie v spolupráci s International Holland Music Sessions (IHMS), patria medzi absolútnu špičku vo svojej generácii. Sú laureátmi najprestížnejších svetových súťaží a absolventmi majstrovských kurzov organizovaných agentúrou IHMS, na ktorých vyučujú koncertní umelci zvučných mien. IHMS sprostredkúva nastupujúcej generácii najtalentovanejších interpretov koncerty v popredných sálach Holandska vrátane Concertgebouw Amsterdam, ako aj ďalších európskych štátov a Ruska.

Ak by ktosi zostavoval katalóg klasikov hudby dneška, jednu z čelných pozícií by zastával Witold Lutosławski. Jeho skladateľská poetika je nepopierateľne „nová“, nie je však oportunistická, kŕčovitá a za každú cenu „iná“. Poľský klasik tvrdo pracoval na nových možnostiach komponovania, Dmitrij Kabalevskij bol pravým opakom; takisto zdatný autor majstrovsky ťažil z toho, čo realita poskytovala. Introdukcia a brilantná polonéza je jedným z prvých publikovaných opusov poľského majstra a je predzvesťou jeho Violončelovej sonáty g mol a veľkých klavírnych Polonéz. Ciaccona zo Sonáty d mol pre sólové husle Johanna Sebastiana Bacha očarila množstvo skladateľov, interpretov a aranžérov. Rád sa k nej obrátil aj známy „upravovateľ“ Ferruccio Busoni. Busoni prertavil krehkú Bachovu predlohu do masívneho zvukového vybavenia moderného klavíra; Robert Schumann mal rovnaké ambície v cykle, nazvanom Symfonické etudy pre klavír. Sólový nástroj mal zvukovo aj obsahovo obsiahnuť symfonický priestor.