ivan_noshchuk

Koncert v spolupráci s International Holland Music Session III


20. 5. 2014 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 7 €

Rose Hsien, husle
Sander Sittig, klavír
Ivan Moshchuk, klavír

Claude Debussy
Sonáta pre husle a klavír g mol L.140
Edward Elgar
Sonáta pre husle a klavír e mol op. 82
Maurice Ravel
Tzigane
Ludwig van Beethoven
Sonata č. 17 d mol op. 31 č.2
Sergej Rachmaninov
Sonata č. 2 b mol op. 36

Celú svoju kariéru skladateľa zasvätil víziám novátorstva, aby napokon písal sonáty; Claude Debussy na vrchole aktívnej kariéry naozaj podľahol čaru klasiky. Sir Edward Elgar mal vyvinutý zmysel pre otvorenú formu elégie, rapsódie, ale dokázal sa “vtesnať” aj do prísnych pravidiel sonáty. Disciplína sonátového cyklu bola záväzná aj pre Mauricea Ravela, ale v ohnivej rapsódii Cigán prezentoval iné tendencie. Debussy, Elgar aj Ravel maľovali svoje sonáty, prelúdiá, fantázie a rapsódie; žánrovo transparentnejšie namaľoval svoje Etudy – Obrazy Sergej Rachmaninov. Ide naozaj o ojedinelý cyklus. Cyklus obrazov? Či etud?