HM5 Pocta Mahlerovi a Schönbergovi


25. 1. 2011 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Koncertná sieň Dvorana VŠMU,

Quasars Ensemble


Ivan Buffa, umelecký vedúci, dirigent


Petra Noskaiová, alt

Claude Debussy /Arnold Schönberg


Prelúdium k faunovmu popoludniu


Gustav Mahler /Arnold Schönberg


Piesne potulného tovariša


Francis Poulenc


Rapsodie Negre op. 1


Aaron Copland


Apalačská jar