HM3 Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions


12. 2. 2008 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,

Joanna Frankel, husle


Gerard Boeters, klavír


Leonard Elschenbroich, violončelo


Vadim Gladkov, klavír


Tomaso Antonio Vitali          


Ciaconna G dur
Johannes Brahms                 


Sonáta pre husle a klavír č. 2 A dur op. 100


Alberto Ginastera                 


Pampeana č. 1 op. 16


Ludwig van Beethoven      


Sonáta pre violončelo a klavír č. 4 C dur op. 102 č. 1


Alfred Schnittke


Sonáta pre violončelo a klavír č. 1 (1978)