Sophiko Simsive, Ioana Cristina Goicea, Andrei Banciu

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions I


17. 10. 2017 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Ioana Cristina Goicea husle
Andrei Banciu klavír
Franz Schubert
George Enescu
Rondo pre husle a klavír h mol, D. 895, op. 70, Rondo brillant
Sonáta pre husle a klavír a mol, op. 25
Sophiko Simsive klavír
Joseph Haydn
Franz Schubert
Sonáta pre klavír C dur, Hob. XVI:48
Sonáta pre klavír c mol, D. 958

Franz Schubert prežíval v posledných štyroch rokoch života hlbokú psychickú krízu, ktorá sa spontánne odzrkadľovala aj v jeho hudbe.
Z tohto obdobia pochádzajú aj dve emočne vypäté komorné diela; Rondo brillant h mol pre husle a klavír s afektívnou Introdukciou v štýle starej sarabandy bolo jediným opusom, ktorý vydali ešte počas skladateľovho života. Sonáta c mol pre klavír patrí medzi úplne posledné Schubertove diela a dodnes je považovaná za ojedinelé dielo svojho druhu. Rumunský tvorca George Enescu bol podmanený Francúzskom a tamojšou kultúrou, vždy sa však rád nechal motivovať rumunskou hudbou; Sonáta a mol pre husle a klavír je známa pod titulom „v štýle rumunskej ľudovej piesne“. Už po premiére si získala veľký obdiv, ale aj tvrdú kritiku. Klavírne sonáty Josepha Haydna vystihujú charakter doby ich vzniku: je badateľný rýchly proces prerodu rokokovej poetiky alla Carl Phillipp Emanuel Bach a Jean Philippe Rameau na nový estetický ideál hudobnej kompozície.