HM5 Ingenium Trio

Koncert v spolupráci s IHMS I.


16. 11. 2021 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 9 € Koncert sa koná v režime OTP*
Ingenium Trio
András Moldoványi klavír
Ke Li husle
Mátyás Hotzi violončelo
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven

Piotr Iľjič Čajkovskij
Divertimento B dur, KV 254
Klavírne trio B dur, op. 11
Klavírne trio a mol, op. 50 Na pamiatku veľkého umelca

Divertimento B dur Wolfganga Amadea Mozarta sa nesie ešte v duchu „sonát pre klávesový nástroj so sprievodom huslí a violončela“ s výraznou dominanciou klavírneho partu. Rozhovor troch nástrojov v Opuse 11 Ludwiga van Beethovena prináša aj variačné spracovanie vtedy populárnej témy z Weiglovej opery L’amor marinaro. Klavírne trio a mol venoval Piotr Iľ jič Čajkovskij „pamiatke veľkého umelca“ – Nikolaja Rubinsteina, ktorý v marci 1881 nečakane zomrel. Výrazovo intenzívne dielo, v ktorom sa prelína vášeň s nostalgiou, je považované za autorovo vrcholné komorné dielo.
Ingenium Trio sa sformovalo počas štúdia jeho členov na budapeštianskej Lisztovej akadémii. Hudobníci, ktorých spája túžba po dokonalosti i prirodzenosti, koncertujú po celej Európe a zúčastňujú sa majstrovských kurzov u popredných umelcov.

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP – očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)