Alan Vizváry

Hilaris Chamber Orchestra


19. 4. 2017 (Streda) o 18:00, J Junior
Malá sála SF,
Cena: 6, 3 €
Hilaris Chamber Orchestra
Alan Vizváry
 umelecký vedúci / husle
Radomír Cikatricis husle
Konštantín Ilievsky čembalo
Antonio Vivaldi
Arcangelo Corelli
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia G dur, RV 146
Concerto grosso D dur, op. 6, č. 4
Symfónia č. 1 Es dur, KV 16
Symfónia č. 29 A dur, KV 201

Vivaldi sa po celej Európe preslávil očarujúcou jednoduchosťou a prepracovanoťou tém a významne sa zaslúžil o rozvoj hudobnej formy sólového koncertu a husľovej virtuozity. Jeho hudba najčastejšie neúnavne pulzuje v rytmoch charakteristických pre taliansky koncertantný štýl. Forma concerta grossa dosiahla v Corelliho tvorbe majstrovskú úroveň. Jeho štýl je syntézou výdobytkov benátskej opernej školy 17. storočia a vtedajšej francúzskej inštrumentálnej hudby. Mozartove rané symfónie sa nesú ešte v gracióznom a humornom rokokovom duchu. V Symfónii č. 29 A dur, KV 201, jednom z najzaujímavejších diel mladého Mozarta, badať snahu o prehĺbenie závažnosti vďaka kontrapunktickej práci a väčšej samostatnosti dychových nástrojov.