Fliharmonická škôlka credit Jan Lukas

Filharmonická škôlka II.b


18. 3. 2024 (Pondelok) o 10:30, HA Hudobná akadémia SF pre materské škôlky
Malá sála SF,
Cena: 2 € Organizované predstavenie pre materské školy
Tomáš Boroš moderátor, metodik OZ SUPERAR
Pavol Oravec tenor
Marianna Prievozníková Geleneky soprán
Martin Mikuš barytón
Klaudia Kosmeľová klavír
Ľudský hlas
Wolfgang Amadeus Mozart
Nikolaj Rimskij-Korsakov
Wolfgang Amadeus Mozart
Robert Schumann
Johannes Brahms
Ária Tamina z opery Čarovná flauta
Ária z opery Snehulienka
Duet z opery Don Giovanni
Pieseň z cyklu Láska básnikova
Pieseň z cyklu Nemecké ľudové piesne

Organizovaný koncert pre materské školy
Slovenská filharmónia mladým